Myslet zdravotnictví jinak

Vítejte v Novém zdravotnictví, kde je lékař partnerem, pacient klientem a prevence odměňována.

Viděli byste raději na dveřích ordinace nápis
klepejte?

Zdá se Vám, že současné zdravotnictví Vás
vede ke zdravému životnímu stylu?

Uvítali byste, kdyby bylo možné se objednat k lékaři na určitou hodinu – a kdyby lékař dohodnutý čas opravdu dodržel?

Chtěli byste mít z domova přístup ke všem údajům, které si o Vás vedou zdravotnická zařízení?

Líbilo by se Vám, kdybyste dostávali odměny za to, že se opravdu staráte o zlepšování svého zdraví?

Jak to funguje dnes

Jak dnešní propletenec státu, lékařské profese a dodavatelů technologií rozhoduje o tom, zda se určitá léčba "vyplatí"? Například pomocí farmako-ekonomického ukazatele NNT. NNT říká, kolik osob v průměru je třeba léčit, aby alespoň u jedné z nich vymizel určitý zdravotní problém. Například kolik osob musí užívat určitý lék na snížení krevního tlaku, aby se tlak alespoň u jedné z nich snížil na cílovou hodnotu.

Denně 30 minut chůze nebo jedna tableta?

Nové zdravotnictví hledí na vztah peníze-hodnota jinak. Stejného snížení krevního tlaku lze dosáhnout bez jakéhokoli medicínského zásahu, například třiceti minutami chůze každý den. Ve světě velkých čísel, s nimiž pracují pojišťovny, chůze místo podání léku znamená ohromné úspory. Pojišťovně se vyplatí investovat do systému odměn, kterými motivuje pojištěnce k chůzi. Ušetří tak prostředky, za něž pak může nabídnout klientům další služby nebo slevu na pojistném. Ten, kdo ovšem přijde zkrátka, jsou poskytovatelé zdravotních služeb a jejich dodavatelé – a tak to má být.

O zdraví lze uvažovat a pečovat jinak, než jsme zvyklí

Vztahy ve zdravotnictví mohou fungovat na stejných principech jako v sektoru běžných služeb. Nejlepší odpovědí na současnou situaci je zákaznický přístup k uspokojování zdravotních potřeb.

 • Základními hodnotami jsou lidská důstojnost a autonomie jednotlivce.
 • Občané mají možnost volby pojistného plánu, pojišťovny a poskytovatele zdravotních služeb.
 • Mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli probíhá řízená soutěž.
 • Dostupnost zdravotních služeb zajišťuje zdravotní pojištění s jedinou (nominální) sazbou.
 • Občanům s vysokým zdravotním rizikem a nízkým příjmem přispívá na pojistné stát.
 • Hranici nároku ze základního pojištění vymezují rozhodnutí soudu.
 • Výsledky poskytovatelů zdravotních služeb jsou veřejně přístupné a porovnatelné.
 • Zdravotní pojišťovny jsou motivovány vést klienty k aktivní péči o zdraví.
 • Vědecká i alternativní medicína mají stejné výchozí postavení.
 • Poplatky za rutinní zdravotní konzultace hradí občané z daňově zvýhodněných spořicích účtů.
 • Brzdou výdajů na zdraví je informované rozhodnutí zákazníka.